top of page

Nghệ Thuật của Michelangelo

Book review: Michelangelo của Gilles Néret


Phải nói đây là 1 cuốn sách tuyệt đẹp, đúng chất Taschen. Cuốn sách chứa hầu hết các tác phẩm nổi tiếng của Michelangelo, từ Pieta đến The last judgement. Ngoài ra, cuốn sách có nội dung phong phú và một số kết quả nghiên cứu đáng ngạc nhiên về câu chuyện đằng sau các bức vẽ. Có thể nói rằng cuốn sách men theo cuộc sống của Michelangelo theo trình tự thời gian mặc dù các chương sách không cho thấy điều đó rõ ràng. Đối với bất kỳ cuốn sách nghệ thuật nào, rất khó để bình luận bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào bên cạnh các bức ảnh chụp hoặc chụp cắt. Tương tự cho cuốn sách này. Nhưng đôi khi khoảng cách giữa lời giải thích và hình ảnh khá xa, khó theo dõi cho người đọc.Phải nói đây là 1 cuốn sách tuyệt đẹp, đúng chất Taschen. Cuốn sách chứa hầu hết các tác phẩm nổi tiếng của Michelangelo, từ Pieta đến The last judgement. Ngoài ra, cuốn sách có nội dung phong phú và một số kết quả nghiên cứu đáng ngạc nhiên về câu chuyện đằng sau các bức vẽ. Có thể nói rằng cuốn sách men theo cuộc sống của Michelangelo theo trình tự thời gian mặc dù các chương sách không cho thấy điều đó rõ ràng. Đối với bất kỳ cuốn sách nghệ thuật nào, rất khó để bình luận bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào bên cạnh các bức ảnh chụp hoặc chụp cắt. Tương tự cho cuốn sách này. Nhưng đôi khi khoảng cách giữa lời giải thích và hình ảnh khá xa, khó theo dõi cho người đọc.





0 comments
bottom of page