top of page

Phụ Nữ, hãy tiến lên!

Book review: Lean in - Sheryl Sanberg


Sheryl đã cho thấy tầm quan trọng của sự chân thành trong cuốn sách này. Cô ấy đã thẳng thắn chia sẻ về niềm tin và suy nghĩ của mình về cách thức và những gì phụ nữ và đàn ông nên làm để chúng ta có một nơi làm việc và xã hội bình đẳng. Cô ấy đã trung thực (theo như tôi cảm nhận) khi nói về cuộc sống và quyết định của cô ấy, bào gồm cả những cảm giác tội lỗi và tự hào. Mặc dù Sheryl là một người phụ nữ thông minh đặc biệt (không phải là bình thường) và may mắn trong môi trường gia đình và cuộc sống, nhưng những gì cô ấy tranh luận và chiến đấu là vô cùng phù hợp và đúng đắn, đối với phụ nữ ở mọi cấp độ, mọi nền tảng. Tôi ngưỡng mộ cô ấy vì sự nghiệp và sự dũng cảm của cô ấy đứng lên vì điều đó. Tôi chỉ ước nhiều phụ nữ có thể may mắn tương tự để có lựa chọn và làm những gì cô ấy muốn làm.
(Tranh cãi về vị trí phụ nữ trong công việc) " không phải là về sinh học, mà là về ý thức." Giống như tôi, hầu hết những người phụ nữ mà tôi biết đều hay lo lắng rằng chúng tôi không thể so bì được bằng ai. Chúng tôi so sánh những nỗ lực của chúng tôi trong công việc với những đồng nghiệp, thường là đàn ông, những người thường có ít trách nhiệm ở nhà hơn. Sau đó, chúng tôi so sánh những nỗ lực của mình trong việc nhà với những người mẹ chỉ dành riêng thời gian cho gia đình.
Cách tốt nhất để nhường chỗ cho cả cuộc sống và sự nghiệp là đưa ra những lựa chọn cụ thể - đặt ra giới hạn và bám sát vào giới hạn này.
Kỳ vọng không nên được đặt theo giới tính mà bởi đam mê, tài năng và sở thích cá nhân.
0 comments

Comments


bottom of page