top of page

Đi Tìm Lẽ Sống

[Tóm tắt gọn]

Không phải là một cuốn sách self-help với những lời khuyên về cuộc sống

và thành công mà bạn đã từng đọc, và cũng không hẳn là cuốn tự truyện của

một tù nhân Do Thái, “Đi tìm lẽ sống” dẫn dắt bạn hòa mình vào chuyến

hành trình quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người – Đi tìm ý nghĩa

cuộc sống, khơi dậy khát khao sống ngay cả khi ta đang rơi xuống vực thẳm

tối tăm của tuyệt vọng, khi còn không chắc ngày mai mình còn có thể “tồn

tại” hay không nữa. Dưới góc nhìn sâu sắc một nhà tâm lý học và cũng là

một người tù may mắn sống sót trong trại tập trung của Đức Quốc Xã,

Viktor Frankl sẽ giúp chúng ta hiểu hơn cuộc sống, về tâm lý con người, và

quan trọng hơn, về chính bản thân mình.


---

Trên đây là review sách của bạn Tạ Bích Hằng, chuyên gia quản trị rủi ro tại Hà Nội và là Founder của dự án Gateway to Finance (GAF): dự án cộng đồng phi lợi nhuận về lĩnh vực tài chính-kinh tế.Credit: Hình ảnh của Sách Khuyến đọc


Mua sách tại ĐÂY

0 comments

Comments


bottom of page